ar dàdo VANGELO DI DOMENICA 16 ottobre 2011
ott 11

Una vèegia fütugrafia

D’un mond chè scapà via

Ferma ar teemp e fa turnà

Mumeent dar tò pasà

E tant   un’alchimia

T’tröev cul ch’a ta smia

E me sa füs puesia

A tè pên  d’armunia

E in un salt int’ar pasà

Sensa sfòors pâr ricurdà

Ta t’sent in sintunia

Ad  mumeent  pên ad magia

Ch’a portan  in t’ra memoria

Mument d’ra to storia

Ch’eran sul smentià

E che ra foto a ricurdà

Pagelines | Design