nov 01

colle-don-bosco-gastronomica-2014A Cocconato

gastronomica-2014-3 (cliccare per leggere la poesia)

ott 24

20141024-croce ciau… mama

ott 03

20141003-pittori001-sa-fus-pituur

dic 29

                        

40° MCL

 

40 aan l’è una vita

Di voolt storta  di voolt drita

E non sempâr smia necesàri

Festegià i’aniversàri

Pârchè l’è propi ar teemp

Ch’a và msürà i’avénimeent

Ch’a pöe dà un valùur

A tüt ar tò lavùur

E ma smìa alùra

S’a g’vöerâam dà una msüra

Ch’ar teemp pr’ar mùvimeent

L’è nò pasà pâr gneent

E a vârdà dar risültà

E cul ch’a d’bôn ar fà

Smìa giüst ès chì in tâanti

Insèma  e andà avanti

 

ott 14

Dà e avé                                                                                                                                            

 Adèes tüt è regulà

D’l'ecunumia dar mârcà                     

Cul ch’a cöenta praticamèent

Èn i parametri  vigèent Continua a leggere

ott 11

Una vèegia fütugrafia

D’un mond chè scapà via

Ferma ar teemp e fa turnà

Mumeent dar tò pasà Continua a leggere

ott 11

âr dàdo

 Gh’è in ti lìbâr d’ra storia

Ch’um mandà a memoria

Ch’èn i graand avenimèent

Ch’a  favùrisa  âr cambiàmèent Continua a leggere

apr 27

SERVIRE SEMPRE

SENZA CHIEDERE NIENTE IN CAMBIO

poesia-mcl5

Pagelines | Design